L.S. Administraties

Toeslagen vormen een aanvulling op jouw inkomen

Toeslagen vormen een aanvulling op jouw inkomen. Er zijn 4 verschillende toeslagen, dit zijn   huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget.
Controleer of je toeslag(en) kunt krijgen

Zorgtoeslag

Iedereen van 18 jaar of ouder kan onder voorwaarden een bijdrage krijgen in de kosten voor zijn (Nederlandse) zorgverzekering. Dit hangt af van de hoogte van je inkomen en vermogen.

Lees meer over zorgtoeslag.

Huurtoeslag

Als je een hoge huur betaald in verhouding tot je inkomen, kom je misschien in aanmerking voor huurtoeslag. De huur die je betaalt, mag niet hoger zijn dan de grens voor sociale huurwoningen. Je inkomen en je vermogen mogen niet te hoog zijn.

Lees meer over huurtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

Als je werkt dan gaan de kinderen vaak naar de kinderopvang. Je wilt dat je kinderen goed opgevangen worden en dat is zeker niet goedkoop. Misschien komt je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag: dit is een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang.
Hoeveel je krijgt, is afhankelijk van je inkomen en hoeveel kinderen je naar de opvang brengt. Wil je meer weten over de kinderopvangtoeslag?

Lees meer over kinderopvangtoeslag.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget krijg je als je 1 of meer (pleeg-, stief-) kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar. De hoogte is afhankelijk van je inkomen, het aantal kinderen, hun leeftijd en je vermogen. De Belastingdienst betaald meestal automatisch uit. Maar wanneer onvoldoende gegevens bekend zijn kan het gebeuren dat u het Kindgebonden Budget moet aanvragen.

Lees meer over kindgebonden budget.

Proefberekening

Check met deze rekenhulp van de belastingdienst snel op welke toeslagen je recht hebt en hoe hoog de bedragen zijn. Je vraagt dan de toeslagen waar je recht op hebt – en die je nog niet krijgt – direct aan. Laat geen geld liggen!
Hulp nodig?   maak een afspraak.

Let op:
De meeste Toeslagen moet je voor 1 september van het het jaar dat volgt op het toeslag jaar aanvragen. (toeslag 2017 aanvragen voor 1 september 2018)
De kinderopvangtoeslag moet je binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat aanvragen. Gaat je kind dus in juli 2017 voor het eerst naar de crèche, vraag dan uiterlijk 30 oktober de toeslag aan.

Als er iets wijzigt

Als er iets in uw persoonlijke situatie wijzigt  geeft dit dan zo snel mogelijk door aan de belastingdienst.

Veranderingen in uw leven kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslag. Sommige wijzigingen krijgen wij door van derden en sommige wijzigingen moet u zelf aan ons doorgeven. Kies een onderwerp en lees of u iets moet doen.