L.S. Administraties

Bedrijfsbeëindiging

Als je met je bedrijf stopt.

Stap 1:      Je schrijft je uit bij de Kamer van Koophandel, en bij de belastingdienst.

Stap 2:      Vermeld de stakingswinst in uw aangifte Inkomstenbelasting

Als je stopt met jouw bedrijf en deze niet verkoopt of overdraagt, dan moet je, naar alle waarschijnlijkheid afrekenen met de Belastingdienst.
Je hebt misschien stakingswinst behaald en hebt recht op stakingsaftrek.

Afrekenen met de belastingdienst is zeker van toepassing als er in jouw bedrijf sprake is van:
– stille reserves (zoals de meerwaarde van onroerend goed boven de waarde die op de balans staat);
– fiscale reserves (vervangingsreserves);
– uw oudedagsreserve (voorheen FOR).

Wat is stakingswinst
Stakingswinst is de overwaarde (werkelijke waarde) die bij vervreemding (verkoop) wordt gerealiseerd op moment van bedrijfsbeëindiging (of overdracht). De werkelijke waarde is dus hoger dan de boekwaarde. En moet dit als winst bij jouw inkomen optellen in het jaar van staking. Je betaalt hier dus inkomstenbelasting over. De stille reserves en de stand van de oudedagsreserve worden als stakingswinst beschouwd. De mkb-vrijstelling mag over de totale jaarwinst, dus ook over de stakingswinst, worden berekend. Het berekenen van de stakingswinst is erg ingewikkeld. Schakel hiervoor L.S. Administraties Uw-belastingspecialist in.

Wat is stakingsverlies
U leidt verlies op de staking als de boekwaarde van de bedrijfsmiddelen hoger is dan de opbrengst. Dit verlies mag u aftrekken van het bedrijfsresultaat. Bij stakingsverlies is ook geen recht op stakingsaftrek.

Stakingsaftrek
Als u uw bedrijf beëindigt, dan heeft u in sommige gevallen recht op stakingsaftrek. U betaalt dan minder belasting over de stakingswinst. U kunt maximaal € 3.630,- aftrekken van de winst die u hebt behaald bij de bedrijfsbeëindiging.