L.S. Administraties

Inkomstenbelasting

Wat is inkomstenbelasting…
Het Nederlandse belastingstelsel bestaat u 3 belastbare inkomens, het zogenaamde boxenstelsel, namelijk: in box 1, in box 2 en in box 3. Elke box kent zijn eigen belastingtarief. Hoeveel belasting je uiteindelijk moet betalen kan worden berekent door de tarieven toe te passen op de belastbare inkomens. Het belastingbedrag wordt daarna vermindert met 1 of meer heffingskortingen.

Box 1. Inkomen uit werk en woning & aftrekposten
Dit is de box waar de meeste mensen mee te maken krijgen.

Enkele voorbeelden van Inkomen in Box 1;

 •    Loon, Uitkering of Pensioen
 •    Overige werkzaamheden
 •    Winst uit onderneming
 •    Eigen woningforfait

Enkele voorbeelden van Aftrekposten in Box 1;

 •    Reisaftrek OV
 •    Aftrekbare kosten eigen woning
 •    Uitgaven voor inkomens voorziening
 •    Persoonsgebonden aftrek
  • Alimentatie voor de ex partner
  • Zorgkosten
  • Studiekosten voor beroep of toekomstig beroep
  • Giften

Box 2. Inkomen uit aanmerkelijk belang
Je hebt een aanmerkelijk belang als je, eventueel samen met jouw fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% hebt van:

 • Aandelen
 • Winstbewijzen
 • Genotsrechten
 • Stemrecht

Box 3. Inkomen uit sparen en beleggen
Hebt je vermogen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? En komt dit boven de drempel van het heffingsvrij vermogen dan wordt daarover een forfaitair percentage gerekend waarover je belasting betaald.

Lees meer