L.S. Administraties

Aangifte IB 2018.
Vanaf 1 maart 2019 kan de aangifte inkomstenbelasting 2018 worden ingediend. Via de online afsprakenagenda kunt u zelf een afspraak plannen voor het avondspreekuur. Ik kan u dan zo optimaal mogelijk van dienst zijn.

De Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) staat vanaf 1 maart 2019 klaar om aangifte te doen…
Bent u in het bezit van DigiD dan kunt u direct aangifte doen. U vult zelf uw DigiD in, deze overhandigt u niet aan mij. Waarna we samen uw aangifte verder invullen. De aangifte IB 2018 wordt direct ingediend.

Ik maak geen gebruik van uw DigiD.
Uit privacy overwegingen houdt u uw eigen DigiD geheim.

Bent u niet in het bezit van een DigiD? Dan kan ik uw aangifte invullen middels een DigiD-machtiging. Het aanvragen duurt 5 tot 7 dagen. Houdt daar bij het maken van een afspraak rekening mee.

Voor meer informatie  Uw belastingspecialist     klik hier