L.S. Administraties

In verband met de maatregelen rond de voorkoming van de verspreiding van het Corona virus heeft de overheid een finacieel steunpakket opgezet om ondernemers te ondersteunen bij de finaiciële gevolgen, ten gevolge van de genomen maatregelen.

Deze pagina bevat verschillende links naar informatie van de overheid en wordt indien nodig bijgewerkt maar pretendeerd niet volledig te zijn.

Versoepeling Urencriterium

 • ZZP’ers en zelfstandig ondernemers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis.
 • Zelfstandigenaftrek voor ondernemers die normaliter gebruik zouden kunnen maken van zelfstandigenaftrek, maar ten gevolge van de coroma-maatregelen dit recht zouden verliezen. Omdat hun bedrijven stilliggen wordt er vanuit gegaan dat zij in de periode tussen 1 maart en 31 mei ten minste 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed. Ook als zij deze uren niet daadwerkelijk hebben gewerkt.
 • Regeling geldt voor de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020.
 • Uitvoering door de Belastingdienst.

 

TOZO

 •  ZZP’ers en zelfstandig ondernemers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis.
 • Aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor een periode van drie maanden. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum (dit is een gift) en bedraagt maximaal 1.500 euro per maand (netto). Daarnaast kan bij liquiditeitsproblemen een lening worden aangevraagd voor bedrijfskapitaal (maximaal 10.157 euro). De regeling is bedoeld als tijdelijke uitbreiding van de bijstandsregeling voor zelfstandigen.
 • Regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.
 • Uitvoering door uw eigen gemeente / sociale dienst.

BBZ  Besluit Bijstand Zelfstandigen (Rijksoverheid)
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz

TOGS bijdrage € 4000,-  Getroffen Sectoren

 • MKB bedrijven in sectoren die het hardst zijn getroffen, zoals contactberoepen, horeca, reisbranche, cultuursector en non-food winkels. Er is een officiële lijst van alle SBI-codes die in aanmerking komen.
 • Eenmalige uitkering van een vast bedrag van 4.000 euro
 • Looptijd.  U kunt de tegemoetkoming aanvragen tot en met vrijdag 26 juni 17:00 uur.
 • Uitvoering door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
  onderstaand enkele praktische links

Opzoeken  SBI – code op basis KvK nummer
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs#block-agnl-kvk-api-kvk-block

Voorwaarden TOGS
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/voorwaarden

Aanvraagformulier (inloggen met DigiD of E-herkenning)
https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html?pageUri=/catalog/openForm.do%3Fpath%3Dcatalog%3A//Regelingen/414NOOD%26create%3Dnew

 

NOW  Noodfonds Overbrugging Werkloosheid
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/

 • Ondernemers met poersoneel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten.
 • Tegemoetkoming in de loonkosten voor maximaal drie maanden om personeel te kunnen blijven doorbetalen. In deze periode mag geen personeel worden ontslagen als gevolg van bedrijfseconomische redenen. De tegemoetkoming bedraagt, afhankelijk van het omzetverlies, maximaal 90% van de loonsom.
 • Aanvragen vanaf 6 april tot en met 31 mei 2020 aanvragen.
 • Uitvoering door het UWV

 

Versoepeling betalingsuitstel van belasting en verlaging boetes
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

 • Ondernemers die worden getroffen door de corona crisis.
 • Uitstel van betaling.  Ondernemers kunnen eenvoudig uitstel van het betalen van verschillende belastingen aanvragen. Invorderingen worden dan per direct gestopt en eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente op belastingschulden (na het verstrijken van de betalingstermijn) wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0%. Dit geldt ook voor de belastingrente, deze zal zo snel mogelijk naar bijna 0% worden verlaagd.
 • Let OP!  Aangifte moet wel worden ingediend.
 • Invorderingen  ook lopende invorderingen worden per direct stopgezet. Eventueel bewijsmateriaal hoeft pas later te worden overlegd.
 • Uitvoering: door de Belastingdienst.
 • Hoe aanvragen

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO)
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go

 • MKB en grote ondernemingen die moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en -garanties.
 • Overheidsgarantstelling voor ondernemers die geld willen lenen. De overheid verstrekt zelf geen leningen maar stelt zich alleen garant. De verruiming van de GO-faciliteit komt erop neer dat het eerdere maximum tijdelijk wordt verhoogd van 50 naar 150 miljoen euro per onderneming. Er is ook een tijdelijke GO-coronamodule: Het garantiepercentage van GO-C bedraagt 80% (voor grootbedrijf met omzet vanaf 50 miljoen euro ), respectievelijk 90% (voor mkb’s met omzet tot 50 miljoen euro). Het totale garantiebudget wordt verhoogd van 400 miljoen naar 10 miljard euro.
 • Aanvragen per direct aan te vragen.
 • GO-garantstelling alleen aan te vragen via een van de aangesloten banken (ABN AMRO, Bank of Tokyo, Deutsche Bank AG Amsterdam branch, ING, NIBC Bank, Riverbank, Royal Bank of Scotland, Triodos bank en Société Générale). Meer informatie over de GO-regeling is te vinden op de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.

Verruiming Borgstellingskrediet voor mkb (BMKB)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb

 • MKB en ZZP’ers  met een rechtspersoon.
 • Overheid staat voor 75% garant (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten). Het garantiebudget wordt verhoogd naar 1,5 miljard euro.
 • Tijdelijke verruiming is vanaf 16 maart 2020 operationeel.
 • Looptijd aflossingsperiode maximaal 4 jaar
 • BMKB-borgstelling . Ondernemers die in aanmerking willen komen voor de BMKB-borgstelling kunnen zich richten tot een van de deelnemende banken (ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch) of aangesloten financieringsinstellingen (onder andere Qredits).
 • Uitvoering door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Overbruggingskredieten voor startups en scale-ups

 • Non-bancair gefinancierde  startups en scale-ups kunnen gebruik maken van deze regeling
 • Overbruggingskrerdiet voor door de coronacrisis getroffen bedrijven. De overheid stelt hiervoor als eerste tranche 100 miljoen euro ter beschikking.
 • Eind april  is deze maatregel toegankelijk.
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschapijen gaan deze kredieten verstrekken.
  https://ondernemersplein.kvk.nl/009a-regionale-ontwikkelingsmaatschappijen-rom/