L.S. Administraties

Belastingen

L.S. Administraties is Uw-Belastingspecialist
Als je inkomen hebt dan betaal je belasting. Bij je geboorte krijg je een levenslang en gratis abonnement op de services van de belastingdienst. De veelheid aan verschillende belastingen en regels maakt deze materie tot een lastig te begrijpen onderdeel van onze maatschappij. De meeste particulieren hebben te maken  met loonbelasting en inkomstenbelasting en soms met erfbelasting of schenkbelasting.
Ondernemers hebben naast deze particuliere belastingen te maken met verschillende vormen van belasting. De twee belangrijkste zijn de BTW of beter gezegd omzetbelasting (OB) en de inkomstenbelasting (IB) Winst uit onderneming.

Uw-belastingspecialist is RB-gediplomeerd belastingadviseur
Uw-belastingspecialist is RB-gediplomeerd belastingadviseur
Gediplomeerd door het Register van Belastingadviseurs.

 

Ondernemers hebben met veel fiscale regels te maken

Omzetbelasting
Ondernemers hebben elke 3 maanden te maken met de aangifte Omzet belasting.
Daarbij moet rekening worden gehouden met het juiste percentage, of vrijstelling.
Daarnaast kan er een verleggingsregel van toepassing zijn.
Of recht bestaan op de Kleine ondernemers regeling.
Bij levering of aanschaf in het buitenland, denk aan Google, zijn de regels van Intracommunautaireprestaties ICP van toepassing.
En kan de ondernemer privé voordeel hebben van zijn bedrijf wat moet worden gecorrigeerd.

Inkomstenbelasting 
Voor de inkomstenbelasting heeft de ondernemer Winst uit Onderneming.
Hij moet voldoen aan het urencriterium en is dan ondernemer voor de Inkomstenbelasting.
Kan hij gebruik maken van zelfstandigen aftrek, starters aftrek, Investeringsaftrek.
Alle bedrijven kennen de MKB winstvrijstelling van 14%

Lees meer…